#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mấy thằng bạn nó cứ bảo là muốn đổi gió thì sang thái lan mà mình thì chẳng biết sang bên đó có cái mẹ gì vui không, mình có một nhóm bạn đều là con ông cháu cha cả tiền đối với chúng nó không thành vấn đề một tháng tiêu đều đặn có 30 đến 40 triệu ăn chơi thế cơ mà, thỉnh thoảng buồn lại lấy ô tô đưa nhau đi mấy phố đèn đỏ để chơi mà mấy khu này tiêu tiền thì các bạn cũng biết rồi đấy nó cũng không phải dạng vừa đâu, nhưng cái gì chơi mãi cũng chán đúng không nào các thánh có công nhận với tôi điều đó không ạ, hôm trước chúng nó bảo đổi gió sang bên thái lan chơi lớn thử phát

Diễn viên tham gia phim

N/A